Zapisz swoje dziecko! Zadzwoń do nas!
+48 511 439 070
Paweł Jałbrzykowski
judo.tytan@gmail.com

Strefa RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych jest Paweł Jałbrzykowski Klub Judo Tytan, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych związanych z informowaniem o bieżących sprawach Klubu, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu(wysyłanie informacji sms/newsletter), w celach analitycznych i statystycznych.

Poniżej kilka szczegółowych informacji – zachęcamy do zapoznania się z nimi:

1. Nasze dane kontaktowe to: Paweł Jałbrzykowski Klub Judo Tytan, NIP 951 223 53 95; ul. Pileckiego 106/4,
02-795 Warszawa. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres mailowy: judo.tytan@gmail.com lub pod numerem telefonu: 511 439 070.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy, (jeśli zawarta została umowa/deklaracja członkowska dot. świadczenia usług), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na informowaniu Państwa o projektach, a także na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy, jakości usług, możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Pani/Pana o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji jego celów  oraz wynikających z przepisów prawno-podatkowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać Pani/Pana dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarzając Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

8. Podanie przez osobę zamawiającą jej danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do wykonania umowy zlecenia.

9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.