Aby dokonać rejestracji należy:

  1. kliknąć przycisk REJESTRACJA
  2. wybrać grupę, do której dziecko uczęszcza na zajęcia
  3. wpisać dane uczestnika zajęć oraz rodzica w celu utworzenia konta klienta, z którego dokonujemy opłat za zajęcia.