Zapisz swoje dziecko! Zadzwoń do nas!
+48 511 439 070
Paweł Jałbrzykowski
judo.tytan@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OBÓZ – SIELPIA 2020

Adres zamieszkania uczestnika:
Ulica i numer (wymagane)

Miejscowość i Kod pocztowy (wymagane)

Rozmiar koszulki

W przypadku uczestnika niepełnoletniego. Dziennik Ustaw – 42 – Poz.

Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku (wymagane)

Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym (wymagane)

Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) (wymagane)

POLEĆ NAS - ODBIERZ ZNIŻKĘ